Etický kódex

Etický kódex blogera

www.alexvaculik.sk

Ako človek, ktorý píše, si uvedomujem, že ovplyvňujem verejnú mienku ľudí a teda nesiem zodpovednosť za obsah, ktorý na svojom blogu a webovej stránke zverejním. Preto sa zaväzujem k dodržiavaniu osobne stanovených etických pravidiel s cieľom zvýšiť hodnotu a kvalitu svojho vytvoreného obsahu. Účelom uvedeného etického kódexu je informovať verejnosť o tom, že obsah publikovaný na blogu a webovej stránke je v súlade s etickými a morálnymi pravidlami a predpismi v SR, a takisto je v súlade s dobrými mravmi. Z vyššie uvedených dôvodov sa preto zaväzujem k dodržiavaniu nasledovných pravidiel a princípov:  

 1. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadim pri tvorbe článkov na svojom blogu, sú pravdivosť, čestnosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.
 2. Zaväzujem sa k rešpektovaniu základných morálnych a spoločenských hodnôt.
 3. Pod každým textom čestne uverejňujem úplný zoznam použitých zdrojov, z ktorých som informácie čerpal.
 4. Vyhrazdujem si právo odmietnuť spolupracovať s jednotlivcami či skupinami alebo firmami, ktorých predmet podnikania považujem za amorálny a nezlúčiteľný s mojím osobným presvedčením.
 5. Odmietam spolupráce s politicky činnými osobami, dezinformačnými webmi alebo inak závadovými osobami, organizácami alebo subjektmi.
 6. Platené spolupráce, komerčné texty a inzercie explicitne označujem v samostatnej kategórii.
 7. Nezverejňujem skrytú reklamu.
 8. Nie som platený žiadnym sponzorom, to znamená, že moje názory, myšlienky vyjadrené v mojich textoch a samotný obsah, nie sú ovplyvnené žiadnym sponzorom a ani finačnými skupinami. Prehľad finančných darov transparentne uvádzam v samostatnom prehľade, ktorý je k nahliadnutiu dostupný na tomto odkaze:
 9. Rešpektujem princípy, práva a hodnoty demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky ako aj tradície, kultúry, náboženské presvedčenie iných národov.
 10. Vo svojich článkov odmietam akúkoľvek formu cenzúry, redigovanie obsahu alebo iný spôsobu editácie textu s cieľom poškodiť, upraviť alebo zámerne skresliť zverejnené informácie z politických, ekonomických alebo osobných dôvodov.
 11. Všetky moje texty, články a obsah blogu sú vyjadrením môjho subjektívneho názoru.  

Alex Vaculík, dňa 1.5.2020 

Posledná aktualizácia: 1.5.2020